PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

Privacy

DG Vloertechniek / RD Floordesign respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten en bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems.

Artikel 1 – Definities
DG Vloertechniek de eenmanszaak Rutger Dragtsma h.o.d.n. DG Vloertechniek of RD Floordesign, te Tiel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82735182. Persoonsgegevens Persoonlijke informatie die online wordt verzameld. Website: https://www.dgvloertechniek.nl/.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien DG Vloertechniek niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan DG Vloertechniek op ieder moment de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
DG Vloertechniek is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. DG Vloertechniek is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen DG Vloertechniek als gevolg hiervan. Indien DG Vloertechniek betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van uzelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, met ons contact opneemt, of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden in het kader van onze dienstverlening, via openbare registers zoals het de Kamer van Koophandel of uit openbare bronnen en websites.

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:
• voor- en achternaam, titel, geslacht, e-mailadres, adres en telefoonnummer.
• aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat.
• financiële informatie, zoals uw IBAN nummer.
• technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.
• alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de bovengenoemde doelen.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die DG Vloertechniek heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U hebt recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@dgvloertechniek.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres en telefoonnummer waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 8 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van DG Vloertechniek. Door het achterlaten van uw contactgegevens op de website gaat u akkoord met toezending van deze aanbiedingen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@dgvloertechniek.nl.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens
De door DG Vloertechniek verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor zo lang nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.

Artikel 10 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

De volgende cookies worden gebruikt:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn vaak noodzakelijk en onmisbaar voor een goede werking van onze website, denk aan bijvoorbeeld goede beeldscherminstellingen en onthouden van ingevulde formulieren.

Analytische cookies
Ook plaatsen we cookies waarmee we anoniem uw klikgedrag analyseren in Google Analytics. Met deze inzichten willen wij onze website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Met analytische cookies verzamelen wij onder andere het volgende: aantal bezoekers op onze website, hoeveel pagina’s bezoekers bekijken op onze website, de tijd die een bezoeker doorbrengt op onze website en bijvoorbeeld met welk apparaat (computer, tablet, mobiel) de website wordt bezocht.

Tracking cookies
Bijvoorbeeld advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies?qa=cookies

Artikel 11 – Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu/nl/. Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de Website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Artikel 12 – Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@dgvloertechniek.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Artikel 13 – Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps. Google Maps maakt gebruik van verschillende cookies. De persoonsgegevens worden voor zover mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De persoonsgegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit programma regelt een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem exclusief is bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Rutger Dragtsma, info@dgvloertechniek.nl.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?